Sitemap | Contact | Imprint
UvodZahvala  

Zahvala

Pripravo tega navodila sta omogočila angažma in financiranje različnih zasebnih financerjev. Pod vodstvom Verwaltungs- und Privat-Bank Aktiengesellschaft, Vaduz (VP Bank) in predvsem njenih predstavnikov gospodov Hansa Brunharta (predsednika Upravnega sveta) in Gebharda Fricka ter ne nazadnje Wilfrieda Kaufmanna je bila ustanovljena fundacija pro natura -pro ski Le-ta je nosilec projekta in je projekt v najvetjem delu tudi financirala.

Projekt so z znatnimi finančnimi prispevki podprli tudi dežela Lihtenštajn, Okoljski sosvet Nemške smučarske zveze / Fundacija "Varnost vsmučarskem športu", Fundacija Propter Homines, Vaduz, Fundacija Binding, Schaan in Fundacija "Fürstlicher Kommerzialrat Guido Feger", Vaduz. Zahvaljujemo se tudi smučarskim območjem Malbun (FL), Schladming (A) in Adelboden (CH), ki so bila vključena v projekt in so ga finantno ter idejno podprla.

Strokovno pa so projekt spremljali člani Sveta Fundacije. Stalen stik s temi osebami in konstruktivna kritika v vseh fazah projekta sta dajala dragocene impulze. Upoštevali smo jih, tako v pripravah za posamezna smučarska območja kot tudi v pripravi navodila.

K nastanku so brez dvoma pomembno prispevala tudi testna smučarska območja. V različnih razgovorih smo lahko zbrali dragocene interne informacije. Osebe, ki stojijo za sodelujočimi smučarskimi območji, pa so dale svoj pečat tudi razpravi o ciljih in pripravi konkretnih ukrepov ter jih ustrezno podprle. Tako je imel projekt lahko korist od fundiranega strokovnega znanja teh oseb.

Naša zahvala velja v tej zvezi tudi številnim lokalnim strokovnjakom, ki so s svojimi izkušnjami prispevali k uspehu projekta.

Ulrike Pröbstl
Ralf Roth
Heiner Schlegel
Rudolf Staub

 

Aktuelles

eco audit in skiing areas - topical at the SAM Grenoble (21-23/04/2010)

see also: www.oitaf.org/

Kandidaten für den Audit-Award09 gesucht

mehr >
Unterlagen zum laufenden Bewerbungsverfahren hier >