Sitemap | Contact | Imprint
UvodUvodne besede  

Uvodne besede

Mednarodna smučarska zveza pozdravlja pobudo, ki jo je dala fundacija »pro natura -pro ski« za izboljšanje smučarskih območij.

Razprava o vprašanju, kako smučarski šport s svojimi posegi vpliva na naravo in krajino, dolgo časa so bila prisotna kontraverzna stališča, je postala stvarnejša. V ocenjevanje so vključili, tako pomen, ki ga ima družbeno in gospodarsko smučarski šport za hribovska območja, kot tudi spoznanje, da je možno smučarski šport trajnostno razvijati samo v skladu z naravo.

Mnogo so razmišljali tudi o tem, kako bi bilo mogoče dati nove impulze za izboljšanje smučarskih obmotij. Podeljevanje znakov kakovosti je bil zagotovo omembe vreden poizkus.

Zamisel, ki stoji za pobudo fundacije »pro natura - pro ski«, pa ima dosti širši pristop. Okoljski pregled nikogar ne izključuje. Zatne pri sedanjem položaju smučarskega območja, analizira prednosti in slabosti ter pomembno pomaga pri odločanju o oblikovanju ponudbe smučarskih prog. Vsak podjetnik pa se lahko sam odloči, ali bo ta instrument uporabil za okoljsko upravljanje ali pa ga bo razširi1 za pridobitev certifikata. Na vsak način pa se bo s tem povečal imidž za smučarsko območje.

Mednarodna smučarska zveza je z Bernhardom Russijem in Erwinom Lauterwasserjem sodelovala pri pripravi navodila za okoljski pregled, saj ses tem vključuje napredno razmišljanje v okoljsko stabilizacijo smučarskih območij. Za FIS je sprejetje teh ciljev porok za v prihodnost usmerjeno planiranje za smučarski šport. FIS si želi popularizacijo in sprejetje tega instrumenta. Ne nazadnje tudi zato, ker ponuja veliko priložnost, da se okoljsko upravljanje vključi v planiranje, organizacijo in izvedbo mednarodnih tekmovanj. Ta korak bomo zagotovo upoštevali pri ocenjevanju kandidatur.

Zahvaljujem se fundaciji »pro natura - pro ski« in njenemu predsedujočemu, predsedniku Hansu Brunhartu, navodilu pa želim dobro sprejetje in učinkovito udejanjenje.

Gian-Franco Kasper
Predsednik Mednarodne smučarske zveze

 

Aktuelles

eco audit in skiing areas - topical at the SAM Grenoble (21-23/04/2010)

see also: www.oitaf.org/

Kandidaten für den Audit-Award09 gesucht

mehr >
Unterlagen zum laufenden Bewerbungsverfahren hier >