Sitemap | Contact | Imprint
Publikacije  

publikacije

Cilj in zasnova navodila

Cilj navodila je spodbuditi upravljalce žičniških naprav in smučarskih območij k izvedbi okoljskega pregleda in jim pri tern nuditi pomoč.

Pri tem naj bi pokazali, kateri dejavniki so odločilni za izvedbo okoljskega pregleda in kakšne metode je mogoče pri tern uporabiti. Nadaljnji osrednji rezultat projekta so znanja O metodoloških podrobnostih celostnega čezmejnega postopka presoje.

Pri tem gre za to, da se ne ustvarijo samo pogoji ter zagotovijo podatki in priporočila za konkretno izboljšanje, temveč razvije model, ki bi bil znanstveno utemeljen in bi ga uporabljali, ne glede na državne meje, v celotnem alpskem loku. Pred tern ozadjem je potrebno gledati tudi na zasnovo navodila, katerega bistvene vsebine so razvidne iz naslednje slike:

 

Razlaga temeljnih nacel okoljskega pregleda

  • solosno
  • v zvezi s smucarskimi obmocji
 

 3. poglavje

Predstavitev testnih obmocij

 

4. poglavje

Metodoloske osnove za izvedbo okoljskega pregleda v smucarskem obmocju

  • Screening
  • zbiranje podatkov, ki se nanasajo na zavarovane dobrine v smucarskem obmocju (okoljska studija)
  • vzpostavitev informacijskega sistema o smucarskih obmocjih
  • okoljska politika
  • presoja okolja
  • okoljski cilji in okoljski program
  • okoljsko upravljanje in monitoring
 

5. poglavje

Kontrolni szenami za prakticno uporabo

  6. poglavje

Zaradi visoke pomembnosti za smučarska območja, bo navodilu za leto 2009 dodan klimatski del, tako zvani „klima-tool". To bo omogočalo „pro-aktivno" nastopanje območji, ki se bodo na ta način že lahko danes pripravila na posledice klimatskih sprememb.

Aktuelles

eco audit in skiing areas - topical at the SAM Grenoble (21-23/04/2010)

see also: www.oitaf.org/

Kandidaten für den Audit-Award09 gesucht

mehr >
Unterlagen zum laufenden Bewerbungsverfahren hier >