Sitemap | Contact | Imprint
UvodPredgovor  

Predgovor

Alpe so očarljivo gorsko območje, ki leto za letom pritegne veliko število stacionarnih in dnevnih gostov. Dokajšen del teh gostov odpade na zimsko polovico leta. Zima v gorah, in z njo povezane možnosti zimskega športa, so izredno priljubljene. To ni nič čudnega, saj je vendar zimski šport v Alpah pomemben vir dohodkov in del gospodarskega motorja. Ob vseh prednostih, ki iz tega izhajajo za prebivalstvo v Alpah, pa se je potrebno ob treznem premisleku zavedati, da ta razvoj zahteva tudi svojo ceno zaradi posegov v okoljsko in krajinsko ranljiv gorski svet.

Potrebno je zadovoljiti potrebe ljudi po rekreaciji in športnem udejstvovanju ter upoševati zahteve narave. Kar zadeva preventivo, je bil v zadnjih desetih letih narejen pomemben napredek - na primer uvedba presoje vplivov na okolje v številnih alpskih državah ali opredelitev prostorskoplanskih okvirnih pogojev.

Ozavešienost in pripravljenost za izboljšanje sedanje rabe pa še nista dovolj izoblikovani. Predpisane zahteve in omejitve so le delno uspešne. lzplača se torej iskati instrumente in oblike sodelovanja, ki pušča manevrski prostor, ki gradi na lastni odgovornosti ponudnikov in je usmerjeno v partnerstvo. Okoljski pregled se že zelo približuje temu profilu zahtev.

Uporaba takšnih instrumentov je v Verwaltungs- und Privat- Bank Aktiengesellschaft, Vaduz (VP Bank) že tradicija. Poleg tega ima banka že nekaj let dobre izkušnje z okoljskim upravljanjem v lastnem podjetju. Zato je na dlani, da Upravna in zasebna banka d.d. podpira pobude, ki skušajo doseči uvedbo takšnih strategij in instrumentov tudi na druga področja. Ustanovitev fundacije pro natura -pro ski in okoljski pregled, ki se ga loteva ta projekt, sta torej naravno nadaljevanje filozofije podjetja zunaj lastnega obrata.

Z ustanovitvijo fundacije je uspelo združiti številne usposobljene osebnosti in institucije, ki zastopajo v zvezi s smučarskim športom različne interese. Adelboden (CH), Malbun (FL) in Schladming (A) so tri smučarska območja, ki so bila na srečo rada pripravljena sodelovati v tem projektu. Ta projekt pa podpirajo poleg njih dežela Lihtenštajn ter različne fundacije. Hvaležni smo, da je bilo na temelju obsežnega pripravljalnega dela fundacije možno ustanoviti fundacijo "Varnost v smuearskem športu", in da je tudi Mednarodna smučarska zveza (FIS) v to vloižla svoje dragoceno strokovno znanje. To poudarja pomen, ki ga okoljskemu pregledu na območjih, ki se uporabljajo za smučarski šport, pripisujejo z različnih strani.

Ustanovitev fundacije »pro natura - pro ski« ter ta projekt sta pomembna mejnika za možnost, da se prek dialoga uskladijo različni okoljski interesi.

Verwaltungs- und Privat-Bank Aktiengesellschaft se veseli, če bo s tem lahko prispevala k ohranitvi ranljivega gorskega sveta.

Hans Brunhart
Predsednik Upravnega sveta
Verwaltungs- und Privat-Bank Aktiengesellschaft
Predsednik Sveta Fundacije pro natura -pro ski

 

Aktuelles

eco audit in skiing areas - topical at the SAM Grenoble (21-23/04/2010)

see also: www.oitaf.org/

Kandidaten für den Audit-Award09 gesucht

mehr >
Unterlagen zum laufenden Bewerbungsverfahren hier >