Sitemap | Contact | Imprint
Home  

Home

Navodilo »okoljski pregled površin, ki se uporabljajo za smučarski šport« omogoča uresničitev enotnega postopka za izvedbo okoljskega pregleda.

Posameznim upravljalcem žičniških naprav in smučarskih območij nudi okoljski pregled smernico, s katero lahko izvedjo trajni t. i. okoljski menedžment.

S certifikacijo je znotraj in izven podjetja možno doseči pozitivne impulze. Poleg tega prispeva okoljski pregled smučarskih območji k omejitvi konflikov med smučarskim športom in zaščitemini območji ter prikaže možnosti za naravi primerni in naravovarstveni način zimskega športa.

Potencialne koristi za smučarska območja:

  • Konkurenčne prednosti (Izboljšanje imidža, med drugim pri delanju reklame za zimske vele prireditve, atraktivnost za zimske športnike, katerim je varovanje okolja pri srcu)
  • Znižanje storškov (npr. preprečitev stroškovno intenzivnih sanacij, pregled potencialnih prihrankov)
  • Zmanjšanje rizika (izboljšanje informacijske baze glede na okoljske rizične dejavnike med drugim z oveščenostjo o škodi, ki učinkuje na površine)
  •  Izboljšanje organizacije (učinkoviti ekološki controlling znotraj podjetja , boljša komunikacija znotraj podjetja, višja identifikacija in motivacija kadrov)

 

Aktuelles

eco audit in skiing areas - topical at the SAM Grenoble (21-23/04/2010)

see also: www.oitaf.org/

Kandidaten für den Audit-Award09 gesucht

mehr >
Unterlagen zum laufenden Bewerbungsverfahren hier >