Sitemap | Contact | Imprint
Audit-AwardCilji  

Cilji

Svet fundacije "pro natura - pro ski" želi podpirati razširitev in uporabo "okoljskega pregleda površin, ki se uporabljajo za smučarski šport". Nagrada se podeli za izstopajoče dosežke obrta na področju ohranitve narave, krajine in okolja (primerjaj ocena prispevkov razpisa).

Nagrada "pro natura - pro ski" zasleduje sledeče cilje:

  •  Nagrada podpira realizacijo ciljev fundacije.
  • Okoljski pregled je znan med upravljalci žičniških naprav in smučarskih območij in daje spodbudo za uporabljanje tega instrumenta.
  •  Podpira upravljalci žičniških naprav in smučarskih območij pri inovacijah na podorčju varovanja narave, krajine in okolja.
  • Upravljalcižičniških naprav in smučarskih območij, ki dosledno varujejo naravo, krajino in okolje, imajo jasno konkurenčno prednost na trgu.
  • Nagrada je orientacijska pomoč za vse stranke in prireditelje, ki dajejo prednost podjetju, katero polaga važnost na varovanje okolja.
  •  Nagrada omogoča akterjem - imensko fundaciji "pro natura - pro ski" ter alpski konferenci - da predstavijo rezultate svojega delovanja širši publiki.

Nagrada se razpiše in podeli vsake dve leti (prvič leta 2009). Odlikovanje se podeli v okviru alpske konference (konference ministrov za okolje alpskih držav in evropske skupnosti), ki se vrši vsake dve leti. Kraj podelitve je kraj srečanja alpske konference.

Skupna vsota nagrade je 50.000 € na natečaj.

 

Aktuelles

eco audit in skiing areas - topical at the SAM Grenoble (21-23/04/2010)

see also: www.oitaf.org/

Kandidaten für den Audit-Award09 gesucht

mehr >
Unterlagen zum laufenden Bewerbungsverfahren hier >